Priser

Vecka 27–32            5 600 kr/vecka

Vecka 25-26                 750 kr/dygn

Vecka 33-35                 750 kr/dygn

Övrig tid                         600 kr/dygn

 

Betalningsvillkor

Anmälningsavgift 500 kr erläggs inom 10 dagar. Återstående betalning erläggs senast 40 dagar för ankomst. Vid beställning senare än 40 dagar för ankomst skall det totala beloppet erläggas i samband med beställningen.

Avbeställning

Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före tillträdesdagen utgår ingen ersättning till uthyraren utöver anmälningsavgiften. Vid avbeställning senare än 40 dagar före tillträdesdagen skall hyresgästen betala 90% av hyressumman.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd ingår inte i hyrespriset. Ni kan skydda er mot avbeställningskostnader genom att vid bokningstillfället utöver anmälningsavgiften erlägga en särskild avgift på 200 kr per stuga, som inte återbetalas om ni avbokar. Med undantag för en expeditionsavgift på 100 kr är ni då helt skyddade mot avbeställningskostnader. Skyddet gäller för särskilda omständigheter och skall styrkas med intyg.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när ni bokade:

  1. Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
  2. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
  3. Ifall det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför er kontroll som ni inte kunde förutse när ni bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att ni skall stå fast vid er bokning, till exempel omfattande eldsvåda eller översvämning i er bostad.